Spelers: A_Wolff & Cida1 Basis systeem: Biedermeijer Groen
Versie C 2013-12-24
Openingen Antwoorden

1kl/ru/ha/sch 13+p en 4+ kaart.

Bied eerst hoogste 5k, anders laagste 4k.

Bij 12-p mag je de regel van 20 toepassen: Als het aantal kaarten in de twee langste kleuren plus het aantal honneur punten 20 of meer is, dan mag je openen.

Als bij het verdere bieden een kleur herhaald wordt is dat een 6+k.

Bij 18-19p: bied beste kleur en jump daarna naar 2Sa.

 • 0-5p: pas.
 • 6-9p:
  • 1 in nieuwe kleur bij 4+k, 1 ronde forcing.
  • 2 in geboden kleur met 4+k in die kleur.
  • 1Sa, ontkent 4+k boven geboden kleur.
  • Doublet na tussenbod: 4+k in niet geboden ha of sch.
 • 10-11p:
  • 2 in nieuwe kleur bij 4+k (1 ronde forcing).
  • 3 in geboden kleur met 4+k in geboden kleur.
  • 2Sa, ontkent 4+k in ha en sch.
 • 12+p en een fit in geboden kleur:
  • Bied de manche bij < 4 controles.
  • 4kl met 4 of 5 controles
  • 4ru met 6+ controles
  • Bied p vervolgens niet de manche dan geeft hij een controle aan in de nieuwe kleur en bied je de manche bij 4 controles en met meer klein slam.
 • 12+p en geen fit in geboden kleur:
  • 1 of 2 in nieuwe kleur bij 4+k (1 ronde forcing).
  • Sprong in nieuwe kleur bij 6+k (manche forcing).
  • 3Sa, ontkent 4+k in ha en sch.

1Sa: 15-17p en geen singleton of renonce en ook geen 5k ha of sch.

Na 2kl van partner bied je 2ha als je alleen 4k ha hebt en ook als je zowel in ha als in sch een 4k hebt. Heeft partner 4k ha dan bied hij 3ha, heeft hij een 4k sch dan bied hij 2Sa en kun jij 4sch bieden.
Heb je geen 4k ha of sch dan bied je 2ru en bied partner daarna bij 8-9p zijn 4 kaart, 2ha of 2sch, of 2Sa als hij beide 4 kaarten heeft.
Bij 10+p biedt hij altijd 3Sa.

 • 0-7p en geen 5+k ha, sch: pas.
 • 2ru, 2ha 2sch 3kl (Jacoby) met 5+k ha, sch of 6+k kl of ru en 0+ p.
 • 2kl (Stayman) met 4k ha of sch en 8+p. Ook bij 4ha 4sch 4ru 1kl en 0+p, pas na elk antwoord.
 • 8-9 p en geen 4k ha/sch: 2Sa.
 • 10+p en geen 4k ha/sch: 3Sa.

Bij tussenbieding na 1 Sa zie 'Na tussenbod'.

Na Jacoby nogmaals bieden bij 8+p:

 • Bied andere goede 5k.
 • Bied 3+k met A en H of V;
 • Herbied de 1ste kleur bij een 6+k of als er niets beters is dan
 • 2Sa bij 8+p.
 • 3Sa bij 12+p.

2kl: 23+p, je heb de manche praktisch in je handen.

2ru verplicht bod!

Als p 2Sa bied heeft hij 23+p en SA verdeling en bied jij Stayman of Jacobi of 3Sa

Als p een kleur bied heeft hij daarin een 5k en verhoog je het bod met een 3+k en met 2-k bied je 3Sa

2ru sterk: ...

2ha/sch/3kl of dubbele jump bij tussenbod preëmptief: 6+k en kwetsbaar max. 2 en niet-kwetsbaar 3 down

 • 2Sa afwijsbod, geen steun in partners kleur.
 • Nieuwe  kleur: 5+k en 2 tophoneurs.
 • 3 in geboden kleur: 3 vaste slagen, slem interesse.
 • Manche in geboden keur: eindbod, geen slem interesse.

2Sa 20-22p en geen singleton of renonce en ook geen 5k ha of sch.

 • 0-3p en geen 5+k ha, sch: pas.
 • 3ru, 3ha 3sch 4kl (Jacoby) met 5+k ha, sch of 6+k kl of ru en 0+ p. Nogmaals bieden bij 4+p.
 • 3kl (Stayman) met 4k ha of sch en 4+p.
 • 4+p en geen 4k ha/sch: 3Sa.

 

3kl/ru/ha/sch/of dubbele jump bij tussenbod preëmptief: 6+k en kwetsbaar max. 2 en niet-kwetsbaar 3 down.

 • Niet voldoende vaste slagen voor de manche: pas.
 • 3Sa na 3kl/ru met stops in overige kleuren en voldoende entrees in partners kleur.

 

Als de tegenpartij al geopend heeft:
Openingen Antwoorden

Volgbod van 1 of 2 kl/ru/ha/sch: 7-16 p en 5+k (of op 1 niveau een sterke 4 k). Op 2 niveau minimaal 10 punten.

Jump naar 2 of 3 kl/ru/ha/sch: 13+p en 6+k.

Antwoord in een nieuwe kleur is niet forcing.

Jump geeft een opening (12+ p) aan met een invite tot de manche, maar als partner minimaal is mag er gepast worden.

1Sa volgbod: 15-17p en opvang in geboden kleur.

Antwoorden als na 1Sa-opening.

Informatie doublet (t/m 2sch): 13+ p en steun in de ongeboden kleuren, maar geen 5 kaart.

 • 0-8p: langste kleur.
 • 9+ p: Jump in langste/beste kleur, doublet (indien mogelihjk) met alleen 4 kaarten in ongeboden kleuren.
 • 1Sa: 6-9p en steun in geboden kleur en geen 4k ha/sch.
 • 2Sa: 10-11p en stops in geboden kleur en geen 4k ha/sch.
 • 3Sa: 12+p en steun in geboden kleur en geen 4k ha/sch.
 
Slemconventies

Azen vragen: 4Sa.

Heren vragen: (volgende niet geboden kleur, doet KJees niet)


Controles: een heer is 1 controle en een aas is 2 controles.

Volgende kleur 0, daarop volgende kleur 1, etc.

Bij tussenbieding of doublet: Pas 0, doublet of redoublet 1, volgende kleur 2, etc.

Voor klein slam zijn 10 controles nodig.

 
Overige conventies

Vierde kleur conventie: 1 ronde forcing, vraagt om stop in 4de kleur.

Antwoord: Sa indien een stop aanwezig is in de 4de kleur, anders herhaling beste kleur.

 
Na tussenbod

Stayman / Jacoby als de tegenpartij na onze 1Sa een tussenbod doet:

Tussenbod

Stayman

Jacoby

2kl

Doublet

2ru, 2ha, 2sch, 3kl: transfers voor 2ha, 2sch, 3kl en 3ru.

2ru

3kl

Doublet, 2ha, 2sch: transfers voor 2ha, 2sch en 3kl.

2ha

3kl

Doublet, 2sch: transfers voor 2sch en 3kl.

2sch

3kl

Doublet: transfer voor 3kl.

 
Uitkomsten

Kleintje beloofd plaatje.

Hoog/laag: doubleton.

8-10: geen interesse in die kleur.

Hoogste van een serie (van VB10 met de V)

Kom tegen een troefcontract nooit onder het aas uit!
 
Signaleren
 "Romeins" in combinatie met "Revolving Discards": Als bijspeelt geef je met een (lage) kaart aan wat je wilt dat je partner speelt de eerst volgende keer dat hij aan slag komt. Als je een oneven kaart speelt, geef je aan dat je wilt dat partner met deze kleur doorgaat of terugkomt. Als je een even kaart speelt, wil je dat hij één van de overgebleven kleuren speelt, afhankelijk van de hoogte van de kaart: 2 of 4: de kleur onder de gespeelde kleur, 6 of 8: de kleur boven de gespeelde kleur.