Spelers: André & Hetty Wolff Basis: Bruno Wolff's Big Club systeem
Versie C 2010-11-11
Openingen Antwoorden

1kl opening:

 • Sans verdeling met 19+p.
 • Troef spel met 17+p en 2+dp.
 • Sterke 6k of sterke ha+sch en 14+p met 4+dp.

Als 1kl niet mogelijk is door tussenbod:

 • Doublet en in de volgende ronde jumpen

Herbieding na 1ru antwoord:

 • Geen jump partner mag passen: 20-p.
 • Enkele jump, forcing voor 1 ronde.
 • 1Sa bij 19-20p en Sa verdeling.
 • 2Sa bij 21-22p en Sa verdeling.

Antwoorden op 1kl opening:

 • 0-8p: 1ru of pas bij tussenbod.
 • 6-8p met een A of H: na 1ste 1ru of pas nogmaals bieden.
 • 9-11p: manche forcing, bied
  • Met 5+k of AHVx: 1ha, 1sch , 2kl, 2ru;
  • Bij tussenbod en 4+ kaart in niet geboden ha en/of sch: negatief doublet;
 • 12+p: Als 9-11, maar bied later krachtig door of vraag later azen als de er een fit is met de kleur van de partner.
 • Doublet na 1Sa tussenbod is strafdoublet: 9+p.

Vermijd een 1Sa bod of een jump zolang nog niet vaststaat of de partner Sa of een kleur wil spelen.

Ook zonder jump wordt er bij 6-8p herboden.

Herbied de 1kl opener met 1Sa dan kan Stayman al met 4+p en na Jacoby nogmaals bieden met 4+p. Met 4-5p of 6+p en geen 4k ha/sch bied U resp. 2Sa en 3Sa, zie 1SA antw.

1ru/ha/sch 12-16p en 4+ kaart. Bied eerst hoogste 5k, anders laagste 4k.

1ru kan een zwakke sans zijn met een 2+kru.

 • Pas bij 0-5p.
 • 1Sa bij 6-9p en geen eigen kleur of troefsteun.
 • 1ha of 1sch bij 8+p, 1 ronde forcing.
 • Negatief doublet met 4+k in de niet geboden ha of sch.
 • Doublet na 1Sa tussenbod is strafdoublet: 10+p, maar tel wel goed je vaste slagen!
 • Bod op 2 niveau bij 10+p, 1 ronde forcing. Een 2ha antwoord op een 1sch opening belooft een 5+kha, waarna de opener met een 3kha mag steunen.
 • Jump in een eigen kleur bij 12+p en 5+k.
 • Enkele troefophoging bij 8-11p.
 • Dubbele troefophoging bij 12+p.
 • 2Sa bij 10-12p en dekking in overige kleuren.
 • 3Sa bij 13+p en dekking in overige kleuren.

2kl 5 (min. AHxxx) of 6+kkl en 11-16p maar geen 4k ha of sch.

 • Pas bij 0-9 p en geen AHxxx ha of sch
 • 10+p en 5+k ha of sch, bied 2ha of 2sch
 • Rest als antwoord op 1ru/ha/sch.

1Sa: 15-18p en geen singleton of renonce en ook geen 5k ha of sch.

Na 2kl antwoord van partner bied je:

 • 2ha als je alleen 4kha hebt en ook als je zowel in ha als in sch een 4k hebt. Heeft partner 4k ha dan bied hij 3ha, heeft hij een 4ksch dan bied hij 2Sa en kun jij 4sch bieden.
 • 2sch met een 4ksch en geen 4kha .
 • 2ru als je geen 4k ha of sch hebt. Partner bied dan bij 8-9p 2Sa en bij 10+p 3Sa.
 • 0-7p en geen 5+k ha of sch: pas.
 • 2ru, 2ha, 2sch, 3kl (Jacoby) met 5+kha, 5+ksch, 6+kkl, 6+kru en 0+p.
 • 2kl (Stayman) met 4k ha of sch en 8+p. Ook bij 4ha+4sch+4ru+1kl en 0+p, pas na elk antwoord.
 • 8-9 p en geen 4k ha/sch: 2Sa.
 • 10+p en geen 4k ha/sch: 3Sa.

Bij tussenbieding na 1 Sa zie 'Na tussenbod'.

Na Jacoby nogmaals bieden bij 8+p:

 • Bied andere goede 5k.
 • Bied 3+k met A en H of V;
 • Herbied de 1ste kleur bij een 6+k of als er niets beters is dan
 • 2Sa bij 8-9p.
 • 3Sa bij 10+p.

2ru/ha/sch/3kl of dubbele jump bij tussenbod preëmptief: 6+k en kwetsbaar max. 2 en niet-kwetsbaar 3 down, zie regel 2&3.

 • Niet voldoende vaste slagen voor de manche: pas.
 • 3Sa met stops in overige kleuren en voldoende entrees in partners kleur.

2Sa bij 5+k in kl en ru en 13-16 p (kwetsbaar) of 10-13 p (niet kwetsbaar) in kl en ru.

Je mag niet passen, zal meestal een van de 2 kl/ru kleuren bieden. Bij zwak en geen fit de laagste, jump is invite.

 

Als de tegenpartij al geopend heeft:
Openingen en Volgbiedingen Antwoorden

Volgbod van 1 of 2 kl/ru/ha/sch: 7-16 p en 5+k (of op 1 niveau een sterke 4 k); op 2 niveau minimaal 10 punten.

Jump naar 2 of 3 kl/ru/ha/sch: 13+p en 6+k.

Antwoord in een nieuwe kleur is niet forcing.

Jump geeft een opening (12+p) aan met een invite tot de manche, maar als partner minimaal is mag er gepast worden.

1Sa volgbod: 15-18p.

Antwoorden als na 1Sa-opening.

(Informatie) doublet (t/m 3sch):

 • 13+p en steun in de ongeboden kleuren (doublet van ha/sch belooft 4k in de andere hoge kleur), maar geen 5k.
 • als 1kl opening met troef niet mogelijk was.
 • 0-8p: langste kleur, maar hoogste kleur eerst..
 • 9+p: Jump in hoogste kleur, zo mogelijk doublet met alleen 4 kaarten in ongeboden kleuren.
 • 1Sa: 6-9p met een stop in geboden kleur en geen 4k ha/sch.
 • 2Sa: 10-11p en stops in geboden kleur en geen 4k ha/sch.
 • 3Sa: 12+p en steun in geboden kleur en geen 4k ha/sch.

Ghestem: Na 1ru/ha/sch opening tegenpartij en 10+p:

 • 2Sa belooft 5+k in de 2 laagst overgebleven kleuren.
 • 3kl belooft 5+k in de 2 hoogst overgebleven kleuren.
 • Cue bid belooft 5+k in de 2 uiterste overgebleven kleuren, dus de hoogste en laagste.

Na geallerteerde 1kl opening van de tegenpartij is 2kl een 5+kl volgbod en 3kl een 6+kl met 13+p.

Partner mag niet passen, zal meestal een de 2 aangegeven kleuren bieden bij zwak en geen fit, de laagste.

Een jump in een van de twee kleuren is een invite en zie je, rekening houdend met de regel van 2 en 3, de manche zitten, dan kan je direct de manche bieden.

 
Slemconventies

Azen vragen: 4kl of 4Sa.

Heren vragen: volgende niet geboden kleur.

Volgende kleur 0, daarop volgende kleur 1, etc.

Bij tussenbieding of doublet: Pas 0, doublet of redoublet 1, volgende kleur 2, etc.

 
Overige conventies

Vierde kleur conventie: 1 ronde forcing, vraagt om stop in 4de kleur.

Antwoord: Sa indien een stop aanwezig is in de 4de kleur, anders herhaling beste kleur.

 
Na tussenbod

Stayman / Jacoby als de tegenpartij na onze 1Sa een tussenbod doet:

Tussenbod

Stayman

Jacoby

2kl

Doublet

2ru, 2ha, 2sch, 3kl: transfers voor 2ha, 2sch, 3kl en 3ru.

2ru

3kl

Doublet, 2ha, 2sch: transfers voor 2ha, 2sch en 3kl.

2ha

3kl

Doublet, 2sch: transfers voor 2sch en 3kl.

  2sch   3kl Doublet: transfer voor 3kl.
Doublet Redoublet geeft 8+ punten aan,  2kl is Stayman en 2ru, 2ha, 2sch, 3kl: is Jacoby
 
Preëmptief en verdedigend bieden

Om de tegenstanders van de manche af te houden gebruik je de regel van twee en drie:

Wanneer de tegenstanders bieden en je partner gepast heeft of niet geboden heeft, dan moet je niet bieden tenzij je op eigen spel kan maken:

 • 2 slagen minder dan je bod als je kwetsbaar bent, of
 • 3 slagen minder dan je bod als je niet kwetsbaar bent.

Je kunt dan niet meer dan 500 punten verliezen.
Een preëmptief bod op twee niveau vereist dus kwetsbaar 6 vaste slagen en niet kwetsbaar 5 vaste slagen, op 3 niveau zijn kwetsbaar 7 en niet kwetsbaar 6 vaste slagen nodig.

Open nooit als 4de man preëmptief, als je er niet zeker van bent dat je dat bod maakt!

 

Diversen
 
Uitkomsten

Kleintje beloofd plaatje.

Hoog/laag: doubleton.

8-10: geen interesse in die kleur.

Kom tegen een troefcontract nooit onder het aas uit!

Uitkomst in de kleur geboden door partner: 2k: de hoogste, 3+k: met plaatje de laagste, anders de middelste.

 
Signaleren
Doen we niet erg actief, we kijken vooral naar de dummy.

Voorspelen partner: hoog-laag is aan-signaal.

Bij niet bekennen: laag is af-signaal, mogelijk wel interesse in 3de kleur, hoog geeft wel interesse in die kleur aan.

 
Hoge kaart punten

A= 4p, H= 3p, V= 2p, B= 1p.

Aantal punten samen:

 • 21p: speel max. 1Sa of 2 in een kleur.
 • 23p: speel max. 2Sa of 3 in een kleur.
 • 26p: speel max. 3Sa of 4 in een kleur.
 • 34p: klein slam mogelijk.
 • 38p: groot slam mogelijk.
 
Distributie punten

Bij opening en troef bieding:

 • 5 kaart = 2 dp.
 • 6 kaart = 4 dp.
 • 7 kaart = 6 dp.

Als antwoord op troef bod partner met 3+ troeven:

 • renonce = 4 dp.
 • singleton = 3 dp.
 • doubleton = 1 dp.
 • 4 troeven = 1 dp.
 • 5 troeven = 2 dp etc.
 
Biedbare kleur bij opening

Niet biedbaar: 3 kaarten en xxxx.
1x biedbaar op 1 niveau: 4 k met 1 honeur, Bxxxx, elke 5-kaart.
1x biedbaar op 1+ niveau: VBxx tot AHVB, Vxxxx, B10xxx.
2x biedbaar: HBxxx, VB9xx, elke 6-kaart.
3x biedbaar: HVBxxx, 7+ kaarten.

 
Troefsteun van partner

Semi, alleen na herbieding: Vx .. AK of xxx.
Normale steun: minimaal B10x .. Axx.
Sterke steun: 3 kaart met 2 honeurs, elke 4 kaart en meer.

Meer info op http://www.andrewolff.nl/Bridge/Bridge.htm