Help voor programma BeursKoersen

Index                                                                                                      home

Overzicht

Dit programma kan de beurs koersen ophalen van vrijwel alle actuele aandelen en beleggingsfondsen en deze koersen in een CSV-file (Comma-Separated-Values file) zetten, die ingelezen kan worden in Excel of in het programma Effecten_Beheer, dat U kunt downloaden van de download pagina van de auteur. U kunt de CSV-file ook inlezen in het  oude, niet meer onderhouden, programma Davi-Effect. Het formaat van deze files wordt hieronder gegeven.

Koersen worden opgehaald van de diverse websites, waar U meestal ook een persoonlijke portefeuille of interesse lijst (Watchlist) kan aanmaken. De koersen uit die lijsten kunnen bekeken worden en geconverteerd worden naar een CCSV-file.

Robeco fondsen koersen kunnen worden opgehaald. De koersen van Robeco fondsen en alle andere bekende beleggingsfondsen kunnen met de Morningstar Protefeuille pagina worden opgehaald. De koersen van veel andere beleggingsfondsen met een notering in Luxemburg kunnen ook via de IEX of EuroInvestor watchlist opgehaald en geconverteerd worden. Koersen van turb's en certificaten haalt U op van de RBS markets site. Real-time streaming koersen kunt u ophalen via de De Financiële Telegraaf site.

De koersen de overige Europese, Amerikaanse en andere beursen kunt U ophalen door een portefeuille op te zetten bij Yahoo Finance

U kunt met dit programma ook de intraday index grafieken bekijken. Deze grafieken kunnen automatisch vernieuwd worden via een tijdsinterval dat op het Opties scherm ingesteld kan worden.

U kunt een aantal parameters instellen, die bewaard worden in een file user.config die wordt opgeslagen in de Local Settings map van de gebruiker.

Dit programma draait alleen in een Windows omgeving waar het Microsoft .NET Framework 3.5 ge´nstalleerd is. Het is de opvolger van het programma Beurs_Koersen, dat niet langer onderhouden zal worden.

 

De gebruikers interface

UserInterface

In bovenstaand figuur ziet U het beeld van het programma direct na het opstarten, nadat 'Robeco fondsen' in de keuzelijst midden op de knoppenbalk geselecteerd was (voor dit voorbeeld is daarna de keuzelijst geŰxpandeerd).

Bovenin ziet U de menubalk waarmee vrijwel alle functies van het programma gestart kunnen worden. Daaronder ziet U een knoppen balk waarmee de meest gebruikte functies ook via een muisklik gestart kunnen worden. Dan volgt een adres balk zoals U ook in de Internet Explorer en andere browsers zult vinden. Daaronder ziet U een browser venster waarin de gevraagde koersen of andere informatie getoond wordt. Tot slot ziet U helemaal onderin een status balk waarin de informatie over de laatst uitgevoerde actie getoond wordt.

Zorg dat de PC met het internet verbonden is en selecteer daarna een koersen pagina met de keuzelijst. Bij het opstarten wordt automatisch de Intraday koersen pagina geselecteerd, of als het programma op de PC al eerder gebruikt is, de laatst getoonde koersen pagina.

U selecteert een beurs site door een naam in de keuzelijst te selecteren. De eerste naam in de keuzelijst levert een pagina op met de intraday grafieken van een aantal beursen.

De volgende 7 namen komen overeen met de websites waarvan koersen geconverteerd kunnen worden in CSV-files. De laatste 11 namen laten voorkeur websites met informatie voor beleggers zien. U kunt die namen en bijbehorende webpagina's wijzigen naar Uw eigen keuze, zie hieronder. U kunt ook andere sites bekijken door het juiste adres in het adres tekstvak van de adres balk te typen en daarna op de Enter toets te drukken of op de 'Ga naar' knop te klikken.

Voor een aantal koersen sites waar U zich voor moet aanmelden zal het systeem om een wachtwoord vragen. Vul dat in, druk op de knop 'Verder', 'Go, 'Aanmelden' etc. in het browser venster.

De knop 'Opslaan in CSV-file' is alleen actief als de 'IEX watchlist ', 'Morningstar Portefeuille ', 'Robeco fondsen', 'Yahoo Finance portfolio' of 'EuroInvestor watchlist' geselecteerd zijn.

Druk, als de gekozen koersen zichtbaar zijn, op de knop 'Opslaan in CSV-file'. Het programma converteert dan de koersen naar een Comma Separated Values file die o.a. in Excel geladen kan worden. De datum komt in de file naam te staan, b.v.: kIEX20040809_raw.csv

De csv-files worden opgeslagen in de werk map die in de status balk onderin getoond wordt. Bij een standaard installatie is dat de submap WolffSoftware\BeursKoersen in de persoonlijke documenten map ("Mijn documenten" bij Windows-XP en Documenten bij Windows Vista). Via het Opties scherm, dat U selecteert via menu 'Instellingen'/ 'Opties', kunt U een andere locatie kiezen.

Het programma gebruikt een tekst file 'Effecten.txt' waarin links staan naar de effectengegevens (naam en ticker symbool) zoals die b.v. in het programma Effecten_Beheer of 'Davi-Effect' gebruikt worden, om een import file voor dat programma te maken. U ziet daarvoor geheel rechts op de knoppenbalk een knop met de tekst 'Conv. CSV-file'. Drie checkboxen die U op het Opties scherm kunt vinden ´nvloeden de conversie.

Als U op de 'Conv. CSV-file' knop drukt, laat het programma een open file dialoog venster zien waar U de file kunt selecteren die geconverteerd moet worden. Heeft U echter in het Opties scherm de checkbox 'Automatische conversie' aangevinkt, dan wordt die conversie automatisch gedaan als U op de knop 'Opslaan in CSV-file' drukt. In dat geval zal, als in het Opties scherm de checkbox 'Delete raw csv-file' aangevinkt is, de eerste raw csv-file verwijderd worden, omdat die vervangen is door de import csv-file.

In de naam van de gemaakte import file staat weer de koersdatum, b.v.: kIEX_20040809_imp.csv 

Ook deze import csv-file wordt opgeslagen in de werk map die links onder in de status regel van het programma getoond wordt.

Deze import file kan in 'Davi-Effect' ge´mporteerd worden via menu item 'Bestand'/'Koersen importeren..'/'Koersen importeren uit een of meer bestanden'. In 'Effecten_Beheer' selecteert U het tabblad 'Koersen' en daarna klikt U op de knop 'Open koers file' om deze file te openen, waarna U de koersen importeert door op 'Import Koersen' te drukken.

Indien het conversie programma de naam van het effect zoals die op de site staat niet kan vinden in file 'Effecten.txt' dan wordt er voor het eerste niet gevonden effect een foutmelding gegeven in de status balk onderin. De naam van dat effect en eventuele volgende onbekende effecten worden ook opgeslagen in een logfile, zie het Optie scherm.

Er wordt een voorbeeld van zo een file meegeleverd met de distributie. Maak een kopie van die file als U daar wijzigingen in heeft aangebracht, want de file wordt overschreven bij een update van het programma. U maakt een kopie van de file Effecten.txt door op de 'Wijzig' knop van het 'Opties' venster te klikken. U ziet dan in de geopende map een file Effecten.txt staan. Klik daarop met de rechter muisknop en selecteer 'Kopiëren'. Open daarna de map waar U de kopie wil opslaan en klik dan weer met de rechter muisknop in een leeg deel van die map en kies 'Plakken'. Om verder gebruik te maken van de kopie moet U file Effecten.txt selecteren in de map waar U de kopie neergezet heeft met de 'Wijzig' knop van het 'Opties' venster.

Het menu

Het 'Bestand' menu bevat de standaard functies van een browser: het openen van een website, het printen van een website, het tonen van afdruk voorbeeld en het afsluiten van het programma. Klikt u met de rechtermuisknop in de webpagina, dan krijgt U een pop-up menu te zien waar U o.a. ook de afdruk functies kan selecteren.

Via het 'Koersen' menu kunt U het opslaan van koersen in CSV-file starten en U kunt daar een raw CSV-file converteren naar een import CSV-file, dezelfde functies die boven besproken zijn en daar gestart werden door knoppen op de knoppenbalk.

Het 'Instellingen' menu bevat 3 functies: een functie voor het wijzigen van een van de laatste 11 voorkeur websites in de keuzelijst op de knoppenbalk, het tonen van het Opties scherm en het bekijken en eventueel wijzigen van de file Effecten.txt.

Om een van de laatste 11 voorkeur websites te wijzigen gaat U als volgt te werk:

Selecteer in de keuzelijst het veld dat U wil vervangen.

Selecteer daarna de gewenste website via de adresbalk of via Uw zoekmachine door op de knop 'Zoek op www' te drukken.

Selecteer daarna het menu item 'Instellingen' / 'Wijzig huidige voorkeur website'. U krijgt dan een venster te zien waarin U de nieuwe naam voor het betreffende keuzelijst veld kunt ingeven. Druk op de OK knop om de wijziging definitief te maken.

De knoppenbalk

Links op de knoppenbalk staan de knoppen die U ook van de standaard browsers kent: een knop om weer terug te gaan naar de vorige pagina, een knop om daarna weer vooruit te gaan naar een latere pagina, een knop om het laden van een pagina te stoppen en een knop om de huidige pagina te vernieuwen. De meeste van deze functies zitten ook onder het pop-up menu van de rechter muis knop.

Als U de inhoud van een webpagina wil vernieuwen om b.v. de koersen te verversen, dan klikt U op het 4de 'Laad opnieuw' knopje. Als U tegelijkertijd de Shift  toets ingedrukt houdt, dan wordt de pagina automatisch vernieuwd na het tijdsinterval dat in het Optie scherm gekozen kan worden. Druk nogmaals, zonder de Shift toets ingedrukt te houden, op het 'Laad opnieuw' knopje of selecteer een nieuwe webpagina in de keuzelijst om dat automatisme weer op te heffen. U kunt de pagina ook vernieuwen door in de webpagina te klikken en vervolgens de F5 toets in te drukken en U kunt deze actie uitvoeren met het pop-up menu onder de rechtermuis knop.

Door op de knoop met het huisje te klikken krijgt U Uw standaard home page te zien. De volgende knop 'Zoek op www' start Uw standaard zoekmachine.

De rest van de knoppen en de keuzelijst is boven reeds beschreven.

De Sneltoetsen

Het programma gebruikt de volgende sneltoetsen combinaties

Ctrl + P Print de pagina
Ctrl + S Sla de koersen op in een CSV-file
Ctrl + I Converteer de raw CSV-file naar een Import CSV-file
Ctrl + W Open de Werkmap met de Windows Verkenner
Ctrl + T Open het Opties scherm
Ctrl + E Edit file Effecten.txt
Ctrl + F1 Toon het begin van de Helpfile
Ctrl + Shift + F1 Toon de index van de Helpfile
Ctrl + F Zoek tekst in de Helpfile
F1 Toon help voor het onderdeel van het venster dat de input focus heeft

Het Edit file Effecten.txt scherm

File 'Effecten.txt' bevat informatie voor het omzetten van een raw CSV-file naar een import CSV-file voor het programma 'Effecten_Beheer'  of 'Davi-Effect'. Deze file moet voor elk opgehaald effect een regel met link informatie bevatten.

Stel U wilt het beleggingsfonds ABN AMRO GLOBAL Property fund volgen via de IEX watchlist. Op de IEX website wordt dit fond vermeld met de naam 'ABN AMRO Global Prop'. In Uw Effecten Beheer programma heeft U aan dit fonds de naam 'ABN AMRO GLOBAL Property fund' gegeven met als symbool (code): 'GPROP'. U moet dan de volgende regel in file Effecten.txt zetten:

abn amro global prop|ABN AMRO GLOBAL Property fund|GPROP

De eerste naam op zo een regel is de naam van het effect zoals die op de site staat gegeven. U hoeft geen kleine letters te gebruiken, maar als de file ingelezen wordt, dan worden automatisch de hoofdletters vervangen door kleine letters. Daarna volgt een '|' teken als scheidingsteken. Vervolgens komt de Effectnaam zoals die in 'Effecten_Beheer' of 'Davi-Effect' gebruikt wordt. Daarna volgt weer een '|' teken als scheidingsteken. Tot slot volgt de Afkorting zoals die gegeven is voor dat effect in 'Effecten_Beheer' of 'Davi-Effect'.

Het programma Effecten_Beheer kan deze file aanmaken, maar U kunt het ook zelf maken en onderhouden met de Kladblok editor. Met de nieuwe .NET versie van het programma BeursKoersen kunt U deze file bekijken en wijzigen via menu 'Instellingen' / 'Edit file Effecten.txt' oif via het Opties scherm. U krijgt dan het volgende scherm te zien:

Effecten.txt

De '|' scheidingstekens zijn hier weggelaten; die voegt het programma toe als U de gewijzigde gegevens weer wegschrijft naar de file 'Effecten.txt' door op de OK knop te klikken.

U kunt de regels sorteren door in een van de drie kolom kop teksten te klikken. Als U de koers van een effect van 2 of meer websites importeert, dan zullen er 2 of meer regels van datzelfde effect aangemaakt moeten worden, omdat websites meestal verschillende namen gebruiken.

U kunt een regel verwijderen door in het grijze hokje links voor de betreffende regel te klikken en daarna op de knop 'Verwijder regel' te klikken. Een regel wordt ook verwijderd door de drie velden op een regel leeg te maken, bij het wegschrijven wordt die regel dan weggelaten.

Een nieuwe regel voegt U toe door op de knop 'Nieuwe regel' te klikken. De cursor gaat dan in een lege regel onderaan staan en U kunt dan de benodigde 3 velden invullen. Heeft U de 3 velden ingevuld dan kunt U weer op een van de kopteksten klikken om de boel te sorteren en de nieuwe regel op de gewenste plaats te zetten.

Een bestaande regel kunt u wijzigen door de cursor in het veld te zetten dat U wil wijzigen. U kunt dat het handigste doen door met de muis in het betreffende veld te klikken, maar U kunt ook via het toetsenbord naar het veld navigeren zoals U in Windows gewend bent via de Tab toets, de pijltjes toetsen, Pg Up en Pg Dn, Home en End. Heeft U het gewenste veld bereikt, dan typt U daar de nieuwe tekst.

Bent U klaar met het onderhoud, dan drukt U op de OK knop om de wijzigingen weg te schrijven, of op de Cancel knop als U niets gewijzigd heeft of de wijzigingen wil terugdraaien.

Het Opties scherm

Opties scherm

In bovenstaand figuur ziet U het Opties scherm dat U zichtbaar kan maken via menu 'Instellingen'/ 'Opties' of door de toetsen combinatie Ctrl+O in te drukken.

 Het paneel 'Koersen files opties' bevat 3 checkboxen die de wijze waarop de koersen in CSV-files gezet worden be´nvloeden:

Als de checkbox 'Automatische conversie' aangevinkt is, dan wordt de raw CSV-file automatisch geconverteerd in een import CSV-file als U op de knop 'Opslaan in CSV-file' drukt. In dat geval zal, als de checkbox 'Delete raw csv-file' aangevinkt is, de eerste raw csv-file verwijderd worden, omdat die vervangen is door de import csv-file.

Als U checkbox 'Alleen Laatste koersen' heeft aangevinkt, dan wordt alleen de huidige Laatste koers als Slotkoers geconverteerd en de andere koersvelden krijgen de waarde 0.
Heeft U dat niet gedaan, dan worden ook de Openingskoers, de Laagste koers en de Hoogste koers geconverteerd als die aanwezig zijn op de betreffende web pagina. Is een waarde niet aanwezig, dan wordt er niets in het betreffende veld gezet, tenzij 'Zet het cijfer 0 in een leeg veld' aangevinkt is, dan wordt er 0 in zo een veld gezet.

 Op het paneel 'Automatisch een webpagina vernieuwen' kan het tijdsinterval waarna een pagina vernieuwd wordt ingesteld worden. Met de checkbox geeft U aan of de Intraday pagina automatisch vernieuw moet worden.

Op het paneel 'Morningstar site' kunt U aangeven dat U de Belgische in plaats van de Nederlandse Morningstar site wil gebruiken.

In het paneel 'De gebruikte file Effecten.txt' ziet U de plaats waar de momenteel gebruikte file Effecten.txt staat. Via de linker knop kunt U een andere file Effecten.txt kiezen en via de rechter knop kunt U de getoonde Effecten.txt file inzien of wijzigen. In bovenstaande figuur is de muis boven het betreffende veld gehouden, waardoor U een geel venstertje ziet waarin de volledige specificatie van de file te zien is, ook als dat in het betreffende veld niet volledig zichtbaar is.

In het paneel 'Werkmap voor de koersen files' kunt U de bewaarplaats van de CSV-files wijzigen en U kunt de wekmap via de rechter knop verkennen. Bij een nieuwe installatie wordt er als werkmap een map met de naam \WolffSoftware\BeursKoersen in Uw Documenten map gemaakt.

In het volgende paneel kunt U het adres van de intraday koersen pagina wijzigen. Standaard is dat een link naar de Intraday grafieken file RateGraphs.htm, die nu nog met dit programma meegeleverd wordt (maar in de volgende versie niet meer). U kunt echter ook Uw eigen koersen pagina selecteren: zoek de pagina op in Uw browser en zet het adres van die pagina in het tekstveld. Doe dit bij voorkeur via het klembord, dus klik met de rechtermuisknop in het adres van de site in Uw browser en selecteer de actie 'Kopiëren'. Klik vervolgens met de rechtemuisknop in het bovenstaande tekst veld en kies eerst de actie 'Alles selecteren' en daarna 'Plakken'. Als U verstand heeft van Html-code dan kunt U ook de meegeleverde pagina RateGraphs.htm wijzigen en opslaan als een nieuwe pagina, b.v. MyRateGraphs.htm. Met de 'Kies de website file' kunt U die file dan selecteren.

Het programma maakt automatisch een log tekst file met de naam BeursKoersen.log in de programma map. Indien het conversie programma de naam van het effect zoals die op de site staat niet kan vinden in file 'Effecten.txt' dan wordt er een foutmelding gegeven. De namen van de onbekende effecten worden ook opgeslagen in deze logfile opgeslagen.

Door op de knop met de tekst 'Bekijk de logfile' te klikken wordt die logfile met het kladblok programma geopend.  U kunt de logfile verwijderen door op de knop 'Verwijder file te klikken.

Het help venster

Door op de 'F1' functie toets in combinatie met de 'Ctrl' toets op het toetsenbord te drukken wordt deze help file in een apart venster getoond:

Help

Drukt U tegelijk met de 'F1' toets met de 'Shift' en de 'Ctrl' toets in, dan toont het systeem de Help index.

Door alleen op de F1 toets te drukken krijgt U hulp voor de knop die op dat moment de focus heeft.

Het help scherm heeft een soortgelijke opbouw als het hoofd venster, bovenin de menu's, daaronder een knoppenbalk en daaronder weer een browser venster.

Op de knoppen balk ziet U aan de linkerkant eerst de knop om weer terug te gaan naar de vorige pagina, daarnaast een knop om daarna weer vooruit te gaan naar een latere pagina en een knop om getoonde helpfile af te drukken.  Door op de volgende knop te klikken krijgt U de help index in beeld. Door op de volgende knop (met het huisje) te klikken, komt U weer in het hoofd venster.

U kunt naar een tekst zoeken door de tekst in het tekst vak op de knoppenbalk in te typen en daarna op de 'Zoek' knop te klikken.

U kunt deze en een aantal andere browser functies ook uitvoeren via het menu dat verschijnt als U met de rechtermuisknop in het browser venster klikt.

Om door de tekst van de helpfile te schuiven kunt U gebruik maken van de schuifbalken rond het browser venster of U kunt het wieltje op Uw muis gebruiken. U kunt ook bepaalde toetsenbord sneltoetsen van de Internet Explorer gebruiken:

Ook zonder de help knop of F1 toets kunt U vaak hulp krijgen: Als U de muis langzaam over een control (knop, edit box, check box, etc.) beweegt, toont het systeem een hint die de functie van die control aangeeft.

De intraday index grafieken

Als U het eerste item in de keuzelijst selecteert, dan krijgt U de actuele koersen van een aantal indexen te zien via de website van beurs.nl

U kunt deze pagina periodiek automatisch laten vernieuwen via Opties scherm. U kunt ook Uw eigen pagina opgeven in het Opties scherm, zie hiervoor.

Webpagina's waarvan koersen ge´mporteerd kunnen worden.

Robeco beleggingsfondsen

Via de 'Robeco fondsen' pagina kunnen de koersen van Robeco beleggingsfondsen in Amsterdam en Luxemburg worden ge´mporteerd:

Robeco

Voor deze site hoeft U zich niet aan te melden. Bij de conversie naar een import csv-file worden alleen de beleggingsfondsen die in de file Effecten.txt staan geconverteerd. De file Effecten.txt zal niet automatisch geopend worden als een beleggingsfonds ontbreekt in die file. Voorbeelden van de naam van de aangemaakte import csv-files:  kRobeco_20040903_imp.csv.

Om de Robeco One fonds koersen op te halen moet U rechts bovenin op 'Robeco ONE koersen' klikken. Voordat U dat doet moet echter eerst de andere Robeco koersen in Effectenbeheer importeren, omdat de kRobeco_2015xxxx_imp.csv file overschreven wordt als U de Robeco ONE koersen ophaalt.

De Financiële Telegraaf

Veel koersen, waaronder real-time koersen, waren op te halen van 'De Financiële Telegraaf' site door in de keuzelijst 'DFT.nl' te selecteren. Echter vanaf juni 2017 wordt de in dit programma gebruikte WebBrowser niet meer ondersteund.

DFT.nl

Voor deze site hoeft U zich niet aan te melden. Bij de conversie naar een import csv-file worden alleen de aandelen en/of beleggingsfondsen die in de file Effecten.txt staan geconverteerd. De file Effecten.txt zal niet automatisch geopend worden als een aandel of fonds ontbreekt in die file. Voorbeelden van de naam van de aangemaakte import csv-files:  DFT_20081128_imp.csv.

U moet hier zelf, voordat U op de 'Opslaan in CSV-knop' klikt, een groep aandelen op beleggingsfondsen kiezen.

U kunt een van de 3 real-time groepen (zoals de AEX groep in bovenstaand voorbeeld) selecteren of vertraagde koersen kiezen door eerst op de tab KOERSEN te klikken en daarna een groep uit de tabs 'Aandelen', 'Beleggingsfondsen' of 'Obligaties' te selecteren. Na elke keuze kunt U opnieuw op de 'Opslaan in CSV-knop' klikken. De koersen worden dan achter de vorige koersen geplakt in de import csv-file. Dat gebeurt ook in de Raw csv-file als die niet automatisch weggegooid wordt.

Het kan dus voorkomen dat de koers van een bepaald effect 2 of meer keer voorkomt in een import file. Importeert U die file in het programma Effecten_Beheer, dan moet U daar de selectiebox 'Corrigeer ongelijke koersen' aanvinken om er zeker van te zijn dat de laatste dagkoers in de database opgeslagen wordt.

Morningstar beleggingsfondsen

Koersen van vrijwel alle beleggingsfondsen kunt U ophalen door in de keuzelijst 'Morningstar portefeuille' te selecteren:

Morningstar

Dit is een zeer langzame website, het duurt lang voordat deze pagina opgebouwd is, doe niets voordat de pagina geheel zichtbaar is en de cursor aangeeft dat het opbouwen klaar is!

Voor deze site moet U zich eerst (gratis) registreren, voordat U een portefeuille met fondsen kan samenstellen. U moet eerst inloggen voordat U de koersen gaat ophalen. Na registratie moet U een portefeuille aanmaken. Dat kunt U het beste met Uw standaard browser doen. U kunt kiezen uit 2 soorten portefeuilles, wij raden aan om het type Overzichtsportefeuille (Quick-portefeuille) te selecteren.

Heeft U dat gedaan dan moet U hier de eerste keer inloggen. Als U op de Login link klikt zijn soms de invoervelden voor het email adres en passwoord niet zichtbaar. Om dat op te lossen klikt U op de Login link met de Shift toets ingedrukt. Sluit daarna het venster met de foutmelding, dan ziet U daarachter het inlog venster met de invoervelden.

Voeg als volgt fondsen toe aan Uw portefeuille:

 1. Klik op de tab 'Bewerken'.
 2. Klik links onderaan op 'Voeg velden toe'.
 3. Selecteer rechts boven in de combobox Morningstar tools 'Fonds Quickrank'.
 4. Selecteer boven in de combobox 'Alle Fondsgroepen' de groep waar U fondsen uit wil selecteren, b.v. 'Kempen Capital management B.V.' en klik vervolgens op de knop 'Zoek'.
 5. Vink aan de linkerzijde de fondsen aan die U in uw portefeuille wil opnemen.
 6. Ga met de muis naar de tab met het + teken links boven aan (U ziet dan de hint 'Voeg aan Mijn Portefeuille toe') en klik daar.
 7. Selecteer op de volgende pagina de portefeuille waarin de geselcteerde fondsen opgenomen moeten worden en klik daarna op de knop 'Volgende'.
 8. Klik op de volgende pagina rechts onderaan op 'Gelijke weging' en klik tot slot op 'Opslaan'.
 9. Herhaal de punten 1-8 indien meer fondsen geselecteerd moeten worden.

Start nadat U een portefeuille heeft samengesteld het programma Beurskoersen en selecteer daar 'Morningstar portefeuille'. Klik daar op de tab Portefeuille en meld U aan met uw e-mail adres en wachtwoord (hoofdlettergevoelig). Selecteer de gewenste portefeuille (alleen als U 2 of meer portefeuilles heeft) en klik op de tab 'Overzicht'. Haal vervolgens de koersen op door op de 'Opslaan in CSV-file' te klikken.

Als U binnen beurskoersen ingelogged heeft en daarna Uw portefeuille geselecteerd heeft, kan de boodschap "U moet eerst inloggen" verschijnen als U op de "Opslaan in CSV-fle" knop drukt. Selecteer dan in de selectiebox nogmaals de "Morningstar Portefeuille"en klik nogmaals op de "Opslaan in CSV-fle" knop.

Standaard wordt de Nederlandse Morningstar site geselecteerd, maar U kunt ook de Belgische Morningstar site laten selecteren door dit op het Opties scherm aan te geven. Het is niet mogelijk

Bij de conversie naar een import csv-file worden alleen de beleggingsfondsen die in de file Effecten.txt staan geconverteerd.

Voorbeelden van de naam van de aangemaakte import csv-files: kMorningStar_20080529_imp.csv.

 

IEX watchlist

Via de 'Watchlist' pagina van de IEX.nl site kunnen koersen van de Euronext beurzen en enkele andere beurzen worden ge´mporteerd:

IEX.nl

Vanaf juni 2017 moet U ver naar beneden scrollen om deze informatie te zien.

Ook voor deze site moet U zich eerst (gratis) aanmelden, voordat U een watchlist met effecten kan samenstellen. U moet eerst inloggen voordat U de koersen gaat ophalen. De koersen kunnen alleen in de Compact mode opgehaald worden. het wachtwoord wordt helaas niet onthouden. Daarom kunt U beter de Euro Investor Watchlist gebruiken,

Bij de conversie naar import csv-file wordt de Effecten.txt file weer gebruikt zoals dat reeds besproken is.  Als er geen vinkje voor 'Alleen Laatste koersen' staat, dan wordt in bij deze pagina naast de Huidige koers alleen de Omzet ge´mporteerd.

Voorbeeld van de naam van de aangemaakte import csv-file: kIEX_20080218_imp.csv. U kunt meer dan 50 effecten importeren, maar het is niet mogelijk om obligaties in de watchlist te zetten. Helaas heeft de IEX.nl site, die de oude Eurobench.com site in 2008 overgenomen heeft, veel minder mogelijkheden dan de oude EuroBench.com site.

Yahoo Finance portfolio

Als U op Yahoo Finance een portfolio heeft opgezet, dan kunt U dat gebruiken op koersen van Amerikaanse en andere beursen te importeren:

Yahoo

Ook voor deze site moet U zich eerst (gratis) aanmelden, voordat U een persoonlijke portefeuille (portfolio) met effecten kan samenstellen.

Met de standaard view kunt U direct op de knop 'Opslaan in CSV-file' klikken. Bij de conversie naar import csv-file wordt de Effecten.txt file weer gebruikt zoals dat reeds besproken is.

Euro Investor watchlist

Via de 'My Portfolio' pagina van de EuroInvestor site kunnen aandelen koersen van de Euronext beurzen en veel andere beurzen worden geïmporteerd:

EuroInvestor

Dit is een langzame website, maar U kunt vrijwel alle effecten in binnen en buitenland in een watchlist portefeuille zetten. Ook voor deze site moet U zich eerst (gratis) aanmelden, voordat U een watchlist met effecten kan samenstellen. U moet eerst inloggen voordat U de koersen gaat ophalen. Na het invullen van Uw email adres en password moet U op de Enter toets drukken om de aanmelding af te sluiten (Om onbekende redenenen werkt de Login knop niet). Vergeet echter niet om eerst het hokje 'Remember me' aan te vinken. Het aangegeven koerstijdstip is hier Amerikaanse tijd (6 uur vroeger dan in Amsterdam), maar Beurskoersen neemt alleen de datum over.

Het samenstellen van Uw Watchlist kunt U het beste met Uw standaard Browser doen. Obligaties of beleggingsfondsen kunt U op deze site niet selecteren.

Bij de conversie naar import csv-file wordt de Effecten.txt file weer gebruikt zoals dat reeds besproken is.  Als er geen vinkje voor 'Alleen Laatste koersen' staat, dan wordt in bij deze pagina naast de Huidige koers, ook de Hoogste koers, Laagste koers en de Omzet geïmporteerd.

Voorbeeld van de naam van de aangemaakte import csv-file: kEuroInvestor_20080319_imp.csv.

De inhoud van de CSV-files

De CSV-files die dit programma genereert kunt U desgewenst openen in het Microsoft Excel programma.

Als voorbeeld ziet U hieronder de raw csv file gemaakt met de EuroInvestor site:

Raw

In file kEuroInvestor_20090213_raw.csv staan de fondsnamen zoals die zichtbaar zijn op de website. Een kolom is alleen gevuld als de betreffende informatie beschikbaar is op de website. Het type data is in de tweede kopregel aangegeven.

De import csv file wordt uit de raw file samengesteld:

Import

In file kEuroInvestor_20090213_imp.csv staan de fondsnamen en symbolen zoals die gebruikt worden in de Effecten_Beheer database (en de Davi-Effect database). File Efecten.txt bevat de relatie tussen de webpagina namen en de namen in de database.

Er is hier geen kopregel, maar de volgorde is als volgt: Fondsnaam, Symbool, datum laatste koers, openings koers, hoogste koers, laagste koers, laatste koers en de omzet.

Als U in het Opties scherm de optie 'Alleen Laatste koersen' heeft aangevinkt, dan staan er geen data in de kolommen D,E, F en H; de laatste koers wordt gegeven in kolom G .

Wijzigingen t.o.v. voorgaande versies

Versie 3.5.8 (5 juli 2017)

Problemen met Yahoo site opgelost. Er hoeft geen speciale View meer aangemaakt te worden.

Als U voor de EuroInvestor watchlist moet inloggen, dan werkt het klikken op de Login knop niet, druk op de Enter toets na het ingeven van het wachtwoord. Vergeet echter niet om eerst het hokje 'Remember me' aan te vinken.

Voor de IEX watchlist moet U eerst naar beneden scrollen om te kunnen inloggen en om de Watchlist data te zien.

Ik raad U aan om geen gebruik meer te maken van de IEX watchlist en in plaats daarvan de EuroInvestor watchlist te gebruiken.

De koersen kunnen momenteel niet meer via de DFT site opgehaald worden: streaming werkt niet meer in de gebruikte WebBrowser.

Versie 3.5.7 (29 april 2017)

Problemen met Yahoo site opgelost.

De iEX site csv-file bevat nu weer de volumes.

Microsoft Visual Studio Community 2017 wordt nu gebruikt,

Versie 3.5.6 (15 april 2017)

Conversie probleem met een koers dat een komma als duizend scheider bevat opgelost.

Visual Studio 2017 wordt nu gebruiktr om dit programma te maken.

Versie 3.5.5 (12 april 2017)

Visual Studio 2017 wordt nu gebruiktr om dit programma te maken.

De koersen van de iEX watchlist kunnen nu weer opgehaald worden in de nieuwe Compact mode van de IEX site.

Versie 3.5.4 (10 april 2016)

De Robeco fondsen pagina was gewijzigd waardoor er bij het ophalen van de koersen formaat foutmeldingen gegeven werden. Dat is nu opgelost.

Versie 3.5.3 (14 november 2015)

De nieuwe Robeco fondsen pagina was gewijzigd waardoor de koersen niet konden worden opgehaald. Dat is nu weer mogelijk.

Versie 3.5.1 (27 september 2015)

De nieuwe Robeco fondsen pagina toont dit type koersen: 160,- en die werden niet goed verwerkt. In versie 3.5.1 wordt dit omgezet in 160.00
Beurskoersen toont nu ook het correcte icon in de taakbalk.

Versie 3.5.0 (23 september 2015)

Beurskoersen gebruikte voor de Robeco fondsen deze pagina, maar de koersen op die pagina werden vanaf 28 augustus niet meer vernieuwd. Daarom worden de koersen nu opgehaald van deze pagina. U hoeft hier niet in te loggen, alleen de koersen van fondsen die in file effecten.txt zijn geselecteerd worden opgehaald als U op de 'Opslaan in CSV-file' klikt.

Om de Robeco One fonds koersen op te halen moet U rechts bovenin op 'Robeco ONE koersen' klikken. Voordat U dat doet moet echter eerst de andere Robeco koersen in Effectenbeheer importeren, omdat de kRobeco_2015xxxx_imp.csv file overschreven wordt als U de Robeco ONE koersen ophaalt.

Versie 3.4.9 (5 september 2015)

De DFT website was gewijzigd, waardoor er geen koersen meer opgehaald konden worden. Dat is nu weer mogelijk.

De Ondersteuning van de MSN site is gestopt.

Versie 3.4.8.6 (25 juli 2015)

Inlog probleem voor de IEX site opgelost. De site was gwijzigd. (https i.p.v. http).

Versie 3.4.8.5 (18 november 2014)

De RBS Turbo website is uit de lucht gehaald en daarom uit dit programma verwijderd. Op de oude Turbo website positie kunt U nu een Alex website openen, maar er kunnen geen koersen opgehaald worden. U kunt er wel een Excel file van uw portefeuille maken en daarmee de koersen in het EffectenBeheer programma importeren.

Als U het programma start, ziet U altijd de Intraday website.

Omdat de set-up files verhuisd zijn naar een andere web-locatie, werkt de automatisch update voor deze versie niet, U moet het programma opnieuw installeren vanaf de download pagina van mijn website.

Versie 3.4.8.4 (9 november 2013)

De Yahoo website was gewijzigd, waardoor er geen koersen meer opgehaald konden worden. Dat is nu weer mogelijk.

Versie 3.4.8.3 (19 oktober 2013)

De Euroinvestor site gaf een foutmelding die in deze versie is opgelost.

Als U op de Morningstar site op de Login link klikt zijn soms de invoervelden voor het email adres en passwoord niet zichtbaar. Om dat op te lossen klikt U op de Login link met de Shift toets ingedrukt. Sluit daarna het venster met de foutmelding, dan ziet U daarachter het inlog venster met de invoervelden.

Versie 3.4.8.2 (11 juni 2013)

De Morningstar België site werkte niuet goed meer, dat is gecorrigeerd.

Versie 3.4.8.1 (14 maart 2013)

Het adres van de IEX watchlist gewijzigd.

Versie 3.4.8 (22 september 2012)

De Yahoo en EuroInvestor websites waren gewijzigd, waardoor er geen koersen meer opgehaald konden worden. Dat is nu weer mogelijk.

Versie 3.4.7 (31 december 2011)

De EuroInvestor website was gewijzigd, waardoor er geen koersen meer opgehaald konden worden. Dat is nu weer mogelijk.

Versie 3.4.6 (23 november 2011)

De EuroInvestor website was gewijzigd, waardoor er geen koersen meer opgehaald konden worden. Dat is nu weer mogelijk.

De Licentie file verwerking is gewijzigd.

Versie 3.4.5 (30 october 2011)

Door wijzigingen van de Robeco site en van de RBS Turbo website werden er geen koersen gevonden, dat is in deze versie gecorrigeerd.

Versie 3.4.3 (11 juni 2011)

Door een wijziging van de IEX website werd het volume niet correct geconverteerd, dat is in deze versie gecorrigeerd..

Versie 3.4.2.3 (4 juni 2011)

Het was niet mogelijk om de koersen van de Belgische Morningstar site op te halen. Dat is in deze versie verbeterd.

Versie 3.4.2.2 (15 december 2010)

Bij de converste van een raw-file in een import-file trad een fout op als korte de datumnotatie niet op d-M-jjjj was ingesteld. Dat is gecorrigeerd.

Versie 3.4.2.1 (6 december 2010)

De koers van het laatste aandeel uit de IEX watchlist werd niet opgehaald, dat is nu weer mogelijk.

Het Opties venster kan nu vergroot worden zoadat lange file namen beter gelezen kunnen worden.

De link in het Info venster werkt weer.

De licentie file wordt niet meer in de programma map opgeslagen maar in de submap WolffSoftware\Licentie in de persoonlijke documenten map ("Mijn documenten" bij Windows-XP en Documenten bij Windows Vista). Dit heeft als voordeel dat er maar één keer om de licentie file gevraagd hoeft te worden en BeurKoersen en Effectenbeheer kunnen van dezelfde licentie gebruik maken.

Omdat ook beurzen of datavendors bezwaar kunnen maken tegen het overnemen van gegevens, wordt er geen intraday html pagina meer meegeleverd. In het Opties venster kunt U zelf Uw intraday koersen website kiezen en U kunt natuurlijk ook zelf een html pagina maken en opslaan op Uw PC en dan selecteren in dat venster.

De licentie file werd niet goed gelezen als er als korte datumnotatie niet d-M-jjjj was ingesteld. Dat is gecorrigeerd.

Versie 3.4.1 (23 november 2010)

Bij een nieuwe installatie wordt er niet een map BeursKoersen_data maar een map \WolffSoftware\BeursKoersen in de persoonlijke Documenten map aangemaakt, waarin de gemaakte files weggeschreven worden.

Er wordt nu bij het opstarten gekeken of er een nieuwe versie beschikbaar is.

De toetsen combinatie Shift+F1 toont het begin van de helpfile en Ctrl+F1 toont de index in de helpfile.

Het menu 'Instellingen' is uitgebreid met de functie 'Bekijk logfile' en het menu "Koersen' heeft nu ook de funktie 'Open de Werkmap'.

In het Opties venster U kunt nu zelf Uw intraday koersen website kiezen. De huidige pagina gebruikt koersen van de TA.nl site, maar die koersen zullen binnenkort niet meer beschikbaar zijn. Omdat ook beurzen of datavendors bezwaar kunnen maken tegen het overnemen van gegevens, zal deze pagina in de volgende versie vervallen. U kunt dan wel nog steeds zelf Uw pagina maken.

Versie 3.4 (15 october 2010)

Omdat de IEX.nl site vernieuwd is, zie hier, werden de koersen van de IEX watchlist niet goed meer verwerkt. Dat is nu gecorrigeerd.

Bij een nieuwe installatie wordt er nu een map BeursKoersen_data in de persoonlijke Documenten map aangemaakt, waarin de gemaakte files weggeschreven worden. Via het Opties scherm kunt U desgewenst een andere map kiezen.

Versie 3.3.2.1 (23 juli 2010)

Voor de set-up procedure wordt nu de Microsoft .NET applicatie ClickOnce gebruikt. Daarbij wordt het programma niet meer in de map 'C:\Program Files\Wolff Software\BeursKoersen' gezet, maar ergens in een map onder %Userprofile%\AppData\Local\Apps\2.0\. Daarom wordt nu bij het opstarten gevraagd of U een ng file ontvangen heeft. U kunt dan aangeven waar die staat en het programma zal die file dan kopieren naar de programma map.

Via het optie is het nu mogelijk om een andere file Effecten.txt te kiezen. U kunt die file ook vanaf het Opties scherm inzien en wijzigen.

Versie 3.3.1 (18 december 2009)

De DFT.nl site liet het programma vastlopen door JavaScript foutmeldingen. Dat probleem is hersteld.

Het laatste fonds in eenMorningStar portefeuille werd overgeslagen. Dat is ook hersteld.

Versie 3.3 (9 november 2009)

Omdat er wijzigingen aangebracht zijn in de layout van de sites DFT, MorningStar en MSN traden er daar fouten op. De software is daarom gewijzigd, zodat de koersen van die sites weer zonder problemen opgehaald kan worden.

Versie 3.2 (12 september 2009)

Het is nu mogelijk om lokale files in de browser te bekijken. Dan moet het adres wel starten met "file:///", bijvoorbeeld: "file:///D:/Users/Andre/Documents/RateGraphs.htm".

Het Intraday scherm is verbeterd: De AEX, AMX en CAC40 grafieken zijn vervangen door de Euronext grafieken, die eerder resultaten laten zien. De BEL-20 en Bovenspa index zijn toegevoegd en er worden meer gegevens getoond als je op een grafiek klikt.

De Turbo-watchlist werkte niet meer, omdat de ABN-Amro Turbo site overgenomen is door RBS. De URL adressen zijn aangepast en nu werkt de Turbo-watchlist weer.

Versie 3.1 (4 april 2009)

ABN AMRO Markets had de website vernieuwd, waardoor koersen van Turbo's en Certificaten niet meer opgehaald konden worden. Dat is nu weer mogelijk.

Als er in een Robeco fonds als waarde van de laatste koers "-" gegeven wordt, dan wordt dat fonds automatisch overgeslagen.

Het is nu ook mogelijk om de koersen van een Belgische Morningstar portefeuille op te halen als U dat in het Opties scherm aangeeft.

Versie 3.0.1 (15 februari 2009)

De naam van de helpfile is gewijzigd in LeesMij.htm en het formaat van de CSV-files is toegelicht.

In het programma zelf is niets gewijzigd.

Versie 3.0 (29 november 2008)

U kunt nu real-time steaming en andere koersen ophalen vanaf de site van De Financiële Telegraaf.

Als U via het toetsenbord een nieuw website URL in het adres veld gezet had, werd de nieuwe site niet zichtbaar als U op de 'ga naar adres' knop klikte. dat is nu gecorrigeerd.

Bij het afsluiten van het programma werden de afmetingen van het hoofdvenster niet opgeslagen, waardoor bij een volgende start dat venster niet meer dezelfde afmetingen had. Dat is nu gecorrigeerd.

Versie 2.9 (5 november 2008)

Het kon voorkomen dat de koersdatum een zondag of zaterdag was. Dat is nu gecorrigeerd naar de voorgaande vrijdag.

Het programma is niet langer gratis, om alle functies van dit programma te kunnen gebruiken is het noodzakelijk dat U een licentie file aanschaft, zie Licentie en ondersteuning.

Versie 2.8 (22 oktober 2008)

Euronext heeft in een e-mail aangegeven dat de oude AEX site verwijderd wordt. Die site is daarom ook uit dit programma verwijderd. De Nieuwe Euronext site is ook verwijderd, omdat die voortdurend gewijzgd wordt waarvoor dit programma steeds aangepast moest worden.

Bij het ophalen van koersen van de EuroInvestor website werd er een foutmelding gegeven waarin aangegeven werd dat de maand verkeerd was. Dat is in deze versie gecorrigeerd.

Versie 2.7 (29 mei 2008)

Door wijzigingen van de MSN en Yahoo websites, gaf het programma foutmeldingen bij het ophalen van de koersen. Beide sites kunnen nu weer gebruikt worden..

Ook de Nederlandse Morningstar Quick rank pagina was gewijzigd, waardoor de koersen niet meer opgehaald konden worden. Dit is niet gecorrigeerd, maar de Morningstar Quick rank pagina is vervangen door een portefeuille pagina die U op de Morningstar site kunt aanmaken. U kunt nu de koersen van de fondsen die in die portefeuille staan ophalen. Omdat de Belgische Morningstar site niet gewijzigd is, kunnen de koersen (nog) niet opgehaald worden van de Belgische site als het vinkje voor 'Gebruik de belgische Morningstar site' op het Opties scherm aangebracht is.

In het Opties scherm werd de waarde van het vinkje voor 'Zet het cijfer 0 in een leeg veld' niet opgeslagen. Dat is in deze versie gecorrigeerd.

Versie 2.6 (30 april 2008)

Kleine problemen met de IEX watchlist en de Euroinvestor site opgelost.

De Yahoo site geeft soms nog problemen, die nog niet opgelost zijn. De oorzaak is waarschijnlijk de Flash reclame. Voor een tijdelijke oplossing zie hieronder.

Versie 2.5.1 (22 maart 2008)

De koersdatum die opgehaald werd van de IEX watchlist was onjuist als daarin geen tijdstip gegeven werd maar een datum b.v. '13 mrt'. Dat is in de nieuwe versie gecorrigeerd.

Het ophalen van koersen van de MorningStar site gaf soms problemen onder Windows Vista, dat is in deze versie verbeterd.

Als niet alleen de laatste koers gebruikt wordt, is het nu mogelijk om 0 te laten zetten in velden waarvan de waarde onbekend is, zie Zet het cijfer 0 in een leeg veld. Dit schijnt van belang te zijn voor gebruikers van het oude Davi-Effect programma.

U kunt nu ook koersen ophalen met behulp van een Euro Investor Watchlist op de EuroInvestor site.

In een volgende versie zal ik waarschijnlijk een aantal websites, die gebruikt worden om koersen op te halen, verwijderen. Omdat ik de indruk heb ze weinig gebruikt worden of ik heb er teveel onderhoud aan heb. Daarom verneem ik graag via email (zie hieronder) welke site(s) U gebruikt om Uw koersen op te halen.

In versie 2.5 was een fout geslopen waardoor alleen de MorningStar site werkte. Dat is in versie 2.5.1 gecorrigeerd.

Versie 2.4 (18 februari 2008)

Omdat de Eurobench.com site per 1 januari 2008 overgenomen is door IEX en men op die datum veel software vervangen heeft door software die al op de IEX.NL site aanwezig was, was het niet meer mogelijk om de koersen van die site op te halen.

De nieuwe Euobench.com site heeft helaas veel minder mogelijkheden dan de oude Eurobench.com site en er kunnen minder aandelen en beleggingsfondsen opgezocht worden. De Eurobench Interesselijst is vervangen door de IEX watchlist, die ook gebruikt wordt op IEX.nl en DeBeurs.nl. Een portefeuille kan ook niet meer bijgehouden worden op de nieuwe Eurobench.com site. Daarom is de Eurobench.com interesselijst in dit programma vervangen door de watchlist van de IEX.nl site en zijn ook de links van de Intraday index grafieken naar de Eurobench.com site verwijderd.

Versie 2.3 (7 december 2007)

Omdat er onder Windows Vista niet geschreven mag worden naar een file in een "Program Files" map, is de file "Effecten.txt" verplaatst naar de start-up map. Ook de logfile wordt daarin gezet.

Het adres van de Robeco site is gewijzigd. Op het nieuwe adres staan meer fondsen.

Het 'Edit file effecten.txt' venster verdween soms achter andere vensters en was dan moeilijk terug te vinden. Daarom is hiervan weer een modaal formulier gemaakt dat op de voorgrond blijft staan tot U op de OK of Cancel knop drukt.

Omdat de ABN AMRO Turbo en Certificaten Watchlist site gewijzigd was, was het niet meer mogelijk om de koersen van een turbo's en certificaten te importeren. Dat is nu weer mogelijk.

Het programma is nu geprogrammeerd met de Visual Basic 2008 Express Edition (was hiervoor Visual Basic 2005). Volgens de specificaties gebruikt Visual Basic 2008 het .NET Framework 3.5 maar bij de test van dit programma op een Windows XP systeem waar alleen .NET Framework 2.0 stond heb ik geen problemen gezien, daarom denk ik niet dat het voor deze versie nodig is om het Microsoft .NET Framework 3.0 Redistributable Package te installeren vanaf de Microsoft download site.

Versie 2.2.1 (13 augustus 2007)

Helaas had ik in versie 2.2 vergeten wat test code uit te zetten, waardoor de functie onder de 'Conv. CSV-file' knop niet goed werkte. Dat is nu verbeterd.

Versie 2.2 (6 augustus 2007)

Omdat de Eurobench site gewijzigd was, werden sommige koersen overgeslagen als er een csv-file gemaakt werd. Dat is gecorrigeerd.

Versie 2.1 ( 6 juni 2007)

De Yahoo Finance site gaf op 1 juni koersen af waarin het dag formaat '1' was i.p.v. '01'. Dat is nu gewijzigd.

Op het Opties scherm is het nu ook mogelijk om aan te geven dat de koersen van de Belgische Morningstar pagina opgehaald moeten worden.

Na een conversie wordt er nu in de status regel aangegeven hoeveel koersen er geconverteerd zijn.

Versie 2.0 ( 26 mei 2007)

Omdat de Yahoo Finance site gewijzigd was, was het niet meer mogelijk om de koersen daarvan te importeren. Dat is nu weer mogelijk.

Versie 1.9 (15 mei 2007)

Omdat de Robeco site gewijzigd was, was het niet meer mogelijk om die koersen correct te importeren. Dat is nu weer mogelijk.

Versie 1.8 ( 18 april 2007)

Omdat de Yahoo Finance site gewijzigd was, was het niet meer mogelijk om de koersen daarvan te importeren. Dat is nu weer mogelijk.

Bij foutmeldingen die optreden als er een site gewijzigd is, is het nu mogelijk om de verwerking van de betreffende pagina af te breken.

Versie 1.7 (30 maart 2007)

Omdat de ABN AMRO Turbosite gewijzigd was, was het niet meer mogelijk om de koersen van een turbo's en certificaten te importeren. Dat is nu weer mogelijk.

Versie 1.6 (1 maart 2007)

Omdat de site van Euronext gewijzigd was, was het weer niet meer mogelijk om de koersen van een Euronext Watchlist te importeren. Dat is nu weer mogelijk. Er verschijnt nog wel een Script fout pop-up, venster, maar dat heeft geen invloed op de conversie; U kunt op de ja knop drukken om door te gaan. Omdat Euronext vaak problemen geeft raad ik gebruikers aan om over te gaan op de IEX interesselijst, die minder problemen geeft.

In de vorige versies was het niet mogelijk om hetzelfde effect 2 of meer keer van een RAW file naar een import csv file te converteren. Dat is nu wel mogelijk.

Versie 1.5 (20 november 2006)

De Turbo en Certificaat koersen die via de ABN AMRO Turbo Watchlist pagina opgehaald werden, kregen de verkeerde koersdatum mee. Dat is in de nieuwe versie gecorrigeerd.

Versie 1.4 (14 november 2006)

De Turbokoersen werden weer niet meer correct opgehaald vanwege wijzigingen in die website. Daarom is daarmee gestopt. De Turbo en Certificaat koersen kunnen nu via de ABN AMRO Turbo Watchlist pagina opgehaald worden.

Versie 1.3 (27 oktober 2006)

In de vorige versie werden de Turbokoersen niet correct meer opgehaald worden vanwege wijzigingen in die website. Dat is in de nieuwe versie wel weer mogelijk.

Versie 1.2 (23 oktober 2006)

In de vorige versie konden de koersen van de Euronext watchlist niet meer opgehaald worden vanwege wijzigingen in die website. Dat is in de nieuwe versie wel weer mogelijk.

Versie 1.1 (9 september 2006)

Het venster waarmee de file effecten.txt gewijzigd kan worden is nu een normaal formulier, zodat U tegelijk de webpagina's met de effecten namen en koersen kan bekijken.

Als U op dezelfde dag 2 of meer keer koersen vanaf de Morningstar site ophaalde kwamen de koersen in dezelfde raw csv-file terecht, maar werden de 2 kopregels steeds herhaald. Dat laatste is nu verbeterd: de 2 kopregels staan nu alleen aan het begin van de file.

Als U op dezelfde dag 2 of meer keer koersen vanaf de Morningstar site ophaalde en U had in het Opties scherm de opties 'Automatische conversie' en 'Delete raw csv-file' aangevinkt, dan werden alleen de koersen van de laatste selectie in de import csv-file gezet. Dat is in deze versie gecorrigeerd.

De grafieken van de meeste Europese beursen op de Intraday index grafieken pagina zijn groter gemaakt.

Het is nu ook mogelijk om bied koersen van Turbo's op te halen.

Nieuwe .Net versie 1.0 (31 juli 2006)

Deze nieuwe VB .Net versie vervangt de oude Delphi versie 2.7.1 van Beurs_Koersen, waarbij de volgende uitbreidingen zijn toegevoegd:

Er kunnen nu koersen van de Morningstar website opgehaald worden, waardoor de koersen van vrijwel elk beleggingsfond opgehaald kan worden. De ABN-AMRO site die daar al gebruik van maakte is komen te vervallen.

Als er op de MSN site meerdere portefeuilles gebruikt worden, dan kunt U nu door 'Alle rekeningen' te selecteren, al de koersen voor alle portefeuilles ophalen.

Via de Yahoo finance site kunnen nu alle velden in de CSV file gevuld worden.

U kunt het programma nu ook gebruiken als een webbrowser. U kunt gebruik maken van Uw zoekmachine en U kunt Uw standaard homepage selecteren.

Via een nieuw Opties scherm kunt U opties voor de conversie selecteren, de werkmap wijzigen en verkennen, het tijdsinterval voor het vernieuwen van webpagina's instellen en de logfile bekijken en verwijderen.

De file Effecten.txt kan nu in een tabel bekeken, gesorteerd en gewijzigd worden.

De laatste 11 websites, die alleen informatie geven, kunt U nu op een eenvoudige wijze vervangen door Uw eigen keuzes.

Installatie van het programma

Voor deze versie van het programma is het noodzakelijk dat het Microsoft .NET Framework 4.0 op Uw PC geïnstalleerd is.

Om het programma te installeren gaat U naar de download pagina van de auteur en opent U de tab met de tekst 'BeursKoersen'. Klik daarna op: 'Open de installatie pagina' en als de nieuwe pagina zichtbaar is, op de knop 'Install'. Volg daarna de aanwijzingen op het scherm.

Op mijn weblog wordt de installatie in detail besproken en daar staan afbeeldingen van alle vensters die U daarbij kan tegenkomen.

Problemen en bijzondere situaties

Het programma beëindigen als het vastgelopen is

Als het programma niet meer op de normale wijze afgesloten kan worden, dan stopt U het programma als volgt.

Start het programma Taakbeheer, door met de rechter muisknop onderaan op de Windows Startbalk te klikken. Selecteer in dat programma de tab Toepassingen. Klik daar op de regel 'Beurskoersen - ..' en daarna onderin op de knop 'Taak beëindigen' en in het volgende venster klikt U op de knop 'Nu beëindigen'.

Het verwijderen van de settings

Het programma BeursKoersen slaat bij het afsluiten settings op in een file user.config. Start U het programma daarna weer op, dan komt U via de onthouden settings weer terug op de pagina waar U vorige keer gestopt bent. Soms, als die pagina problemen geeft, is dat ongewenst en is het noodzakelijk dat U de onthouden settings verwijderd voordat U het programma weer opstart. Hieronder wordt aangegeven hoe de file user.config, verwijderd kan worden. Gemakshalve verwijderen we de map waarin die file staat.

Start de Verkenner op en type daar als adres in: %Userprofile%\AppData\Local\Apps\2.0\Data\

Zoek in de onderliggende mappen een map die begint met 'beur..tion_'. Open die map en de onderliggende mappen tot U een map ziet met de met het laatste versie nummer van programma Beurskoersen. Daarin ziet U een file user.config met de settings. verwijder file user.config. Daarna kunt U programma BeursKoersen weer zonder problemen opstarten, maar selecteer niet meer de pagina die problemen gaf!

Problemen bij het converteren van de koersen

Op sommige sites, met name de Yahoo site wordt er soms een waarschuwing gegeven: "Er is een fout opgetreden in het script op deze pagina". Klik op Ja of Nee onderin het venster, want deze boodschap heeft geen effect op de werking van het programma.

Onder Vista wordt er bij de Yahoo( en MorningStar) site soms aangegeven dat er geen koersen gevonden zijn (boodschap: "Er zijn geen geldige koersen gevonden voor file kYahoo_2007xxxx_raw.csv"). Als U dan het programma afsluit en opnieuw opstart, dan worden de koersen wel gevonden. Helaas heb ik hier nog geen oplossing voor gevonden.

Als een webmaster het adres of de lay-out van een webpagina wijzigt, is het mogelijk dat dit programma de koersen niet meer kan vinden.  Meld dit soort problemen dus aan via een

Licentie en ondersteuning

Als U het BeursKoersen programma download en daarna installeert, kunt U alle pagina's bekijken maar U kunt nog geen CSV-files maken.

Dat kan wel als U een licentie file aangeschaft heeft. Doe dat als volgt:

 1. Stort 39 Euro op bankrekening 44.47.94.352 t.n.v. A.C. Wolff te Almelo onder de vermelding van 'BeursKoersen licentie'. Doe dat echter alleen als U het programma zonder problemen heeft kunnen installeren en U tevreden bent over de demo versie.
  Voor betalingen buiten Nederland heeft U de volgende codes nodig:
  BIC: ABNANL2A IBAN nummer: NL70ABNA0444794352
 2. Stuur een met als onderwerp 'BeursKoersen licentie'. Geef in die e-mail de volgende gegevens:

Uw e-mail beantwoord ik dan met in de bijlage de licentie file.

De licentie file moet gekopieerd worden naar licentie file map. Bij het opstarten van versie 3.3.2 of later kunt U aangeven dat U een licentie file heeft (zie boven), waarna U naar de lokatie moet navigeren waar U de file Beleggen.dat opgeslagen heeft. Het programma kopieert die file dan naar de licentie map: de submap WolffSoftware\Licentie in de persoonlijke documenten map ("Mijn documenten" bij Windows-XP en Documenten bij Windows Vista). U moet die file daar wel laten staan anders werk de software niet goed meer. De oorspronkelijk ontvangen licentie file moet U ook ergens anders opslaan.

Alls U daarna het programma weer opnieuw opstart, komt er geen waarschuwing meer dat U geen geldige licentie file heeft en kunt U Uw eigen database openen of maken.

Bewaar een kopie van de ontvangen licentie file op een veilige plaats zoals een CD, USB stick of externe disc, zodat U hem weer kan gebruiken bij een nieuwe versie van het programma of als er iets mis gegaan is op Uw PC of als U een nieuwe PC koopt.

De licentie file blijft geldig voor alle toekomstige versies van dit programma en U kunt hem ook gebruiken voor mijn programma Effecten_Beheer. Heeft U voor programma EffectenBeheer al een licentie file ontvangen, dan kunt U die file ook gebruiken voor het programma BeursKoersen. Die licentie file moet U dan ook kopierën naar de map waar de file BeursKoersen.exe staat zoals boven omschreven. Als U eenmaal een definitieve licentiefile ontvangen heeft, dan kan het licentiebedrag niet meer teruggevraagd worden.

Heeft U in het verleden al een vrijwillige donatie gedaan, dan krijgt U de licentie file natuurlijk gratis. Stuur mij in dat geval ook een email zoals boven omschreven en geeft daarin aan dat U al eerder een donatie gedaan heeft.

Problemen met de software kunnen uitsluitend aangemeld worden via een . De auteur is echter niet verplicht om te reageren of het software product aan te passen of te verbeteren, maar hij zal dat zo mogelijk wel doen. Als U een probleem meldt, stuur dan als bijlage de logfile BeursKoersen.log en de file Effecten.txt mee. Waar die files staan ziet U op het Opties scherm.

Nieuwe versies van de software en de helpfile zullen in principe alleen via de download pagina van de auteur ter beschikking gesteld worden. Informatie over nieuwe versies kunt U ook vinden op mijn weblog. Met een RSS feed, daarop blijft U op de hoogte. RSS feeds kunt U maken en lezen via o.a. SharpReader.

Dit programma is geprogrammeerd met de Visual Basic 2015 waarbij gebruik gemaakt is van Microsoft Visual Studio Community 2017.

Copyright © 2003-2017 André Wolff.

Index

Top