Click to show or hide the buttons
De Oostvaardersplassen is een groot aaneengesloten gebied van 6000 hectare water, rietland en wilgenbos. Wij maakten een wandeling vanaf het bezoekerscentrum aan de Knardijk.
  • Download GPS track
  • Route in Google Maps
  • OpenStreetMap
  • More Info

Close
Previous slide (left arrow key) Close window and show index (up arrow key) Next slide (right arrow key)