Bosch-plaat

Bosch-plaat

Click to show or hide the buttons
We wandelden 2 dagen op de Boschplaat: Eerst liepen we vanaf het einde van het fietspad uit Oosterend naar de eerste vogelhut van Staatsbosbeheer, waar we even later rechtsaf bogen om een weg af te lopen naar de waddenzee. Terug via hetzelfde pad en het strand, totaal 14 km.
Later hobbelden we met de fiets vanaf het zelfde startpunt weer naar de eerste vogelhut van Staatsbosbeheer, waar we de fietsen achter lieten. We wandelden daarna langs de stuifdijk naar het oostenlijke eindpunt van Terschelling, het Amelandergat. Via het strand liepen we terug, totaal ook 14 km.
  • Download GPS track
  • Route in Google Maps
  • Route in Google Earth
Close
Previous slide (left arrow key) Close window and show index (up arrow key) Next slide (right arrow key)
Previous slide (left arrow key) Close window and show index (up arrow key) Next slide (right arrow key)