W 4 langs de noordrand van Chios

Click to show or hide the buttons
We klommen vanuit de Spilia accommodatie, die op 80 m hoogte ligt, verder 100 m omhoog en daalden af in het dal achter Spilia. We liepen dit dal geheel noordwaarts uit tot we bij de kust kwamen bij Naghos. Nadat we lekker een tijd op het strand gezeten hadden klommen we langs de kust weer omhoog en langs een windmolen omlaag naar de badplaats Marmora. Tot slot liepen we door de kambos (landbouwvelden) terug naar Spilia
  • GPS track
  • Route in Google Maps
  • Route in Google Earth
Close
Previous slide (left arrow key) Close window and show index (up arrow key) Next slide (right arrow key)