Fayersheide

Fayersheide

Klik om de knoppen te tonen of te verbergen
Het natuurgebied Fayersheide staat van oudsher bekend om de zeldzame planten. Tijdens de ruilverkaveling bleef Fayersheide gespaard, maar de omgeving werd omgezet in weiland. Ontwatering was onvermijdelijk en veel van de zeldzame planten verdwenen. In de jaren '90 bleken er echter toch nog een aantal zeldzame planten voor te komen. Om Fayersheide te behouden voor de toekomst is er een bufferzone aangelegd tussen de zandwinning en het natuur-gebied. Hiermee moet verdere verlaging van de grondwater-stand door de zandwinactiviteiten worden voorkomen.
  • Download GPS track
  • Route in Google Maps
  • Route in OpenStreet Map
Sluit venster
Vorige dia (pijl naar links toets) Sluit dia en toon de index pagina (pijl omhoog toets) Volgende dia (pijl naar rechts toets)
Vorige dia (pijl naar links toets) Sluit dia en toon de index pagina (pijl omhoog toets) Volgende dia (pijl naar rechts toets)