De Oude Bornsebeek

De Oude Bornsebeek

Click to show or hide the buttons
Dit zijn 2 wandelingen bij Zenderen. Het zijn trajecten van het Wandelnetwerk Twente. De PaterRoute volgt een deel van de langere Kloosterpad Zenderen. Meer informatie over dit gebied, zie De Groene Poort en de site van het waterschap Vechtstromen.
  • Download GPS track
  • Route in Google Maps
Close
Previous slide (left arrow key) Close window and show index (up arrow key) Next slide (right arrow key)
Previous slide (left arrow key) Close window and show index (up arrow key) Next slide (right arrow key)