Twickel

Twickel

Click to show or hide the buttons
Wij waren van plan om langs de vijvers rechts van de Oelerbeek / Bornsevoetpad te lopen, maar helaas was dat gebied afgesloten. Dus liepen we 9km via een andere route.
  • Download GPS track
  • Route in Google Maps
Close
Previous slide (left arrow key) Close window and show index (up arrow key) Next slide (right arrow key)
Previous slide (left arrow key) Close window and show index (up arrow key) Next slide (right arrow key)