PR9, Pulo do Lobo / Sprong van de wolf

PR9, Pulo do Lobo / Sprong van de wolf

Click to show or hide the buttons
Een bewegwijzerde wandeling van 7km langs de Guadiana ten NO van Mertola. Het hoogste punt ligt op 154m en het laagste punt op 22m.
De weg hier naartoe vanuit Mertola is ook aangegeven op de kaart en bij de tracks.
GPS track Kaart Route in Google Earth Overzichtstabel

Close
Previous slide (left arrow key) Close window and show index (up arrow key) Next slide (right arrow key)